Epis Azuli

Het Interactieproject Thalassa

vlag

Introductie

Epis Azuli is de geo die ik ontwikkeld heb voor het geofictieve interactieproject Ys/Thalassa dat tussen 1 mei 2007 en 1 oktober 2010 actief is geweest en de opvolger was van het interactieproject Pangeo, dat na 10 jaar beëindigd werd, nadat meerdere deelnemers dit jubileum een mooi eindpunt vonden om er mee te stoppen. Een aantal overige deelnemers besloot daarop met een nieuw interactieproject te starten met een licht gewijzigde opzet. Dit werd Thalassa, een binnenzee rond de evenaar van een koude woeste planeet genaamd Ys. Thalassa is dus in feite een oase met het formaat van een continent.

Het interactieproject maakte deel uit van het Genootschap voor Geofictie. Alle deelnemers waren zodoende ook lid. Na de beëindiging van het project heeft het de slapende of neutrale status gekregen. Dit betekent dat de deelnemers hun geo nog kunnen ontwikkelen, maar dat interactie niet meer mogelijk is. Omdat Epis Azuli in de loop van het project mijn primaire geo is geworden zet ik de ontwikkeling van Epis Azuli voort, alhoewel dit niet meer zo intensief zal zijn als tijdens het project; dit omdat interactie met andere geofictici veel creativiteit stimuleert. Voor de algemene website van het interactieproject en de andere landen is er de Thalassa website.

Epis Azuli is een gedeeltelijke voortzetting van de geo die ik op Pangeo beheerde. Dit gebied was al door verscheidene andere deelnemers overgenomen voordat ik het over nam. De bedachte concepten en mijn eigen ideeën over toekomstige ontwikkelingen waren bij het einde van Pangeo zodanig interessant dat ik besloot de geo een 'reboot' te geven. Een terugkeer naar het oorspronkelijke concept met daarin een aantal van de ideeën die door verschillende beheerders waren toegevoegd. Beïnvloed door de voorstellen van de andere deelnemers van Thalassa waarin Epis Azuli op een logische manier moest worden ingepast, ontwikkelde zich een land met een eigen karakter dat vele herinneringen aan Pangeo op riep, maar toch nieuw en anders was.

Deze site biedt een overzicht van de achtergronden en kaarten van Epis Azuli. Houdt er wel rekening mee dat sommige gegevens gewijzigd kunnen worden door voorstellen van de andere deelnemers aan het project die niet aansluiten bij mijn eerste opzet of zaken die op een andere manier beter konden worden ingevuld.

Geografie

Epis Azuli ligt in het zuidoosten van Thalassa. In het westen grenst zij aan Milantica en in het noorden aan Cappicië, Kriminië en Khekand. In het zuiden wordt zij begrenst door een hoge bergketen en van centraal-zuid naar noordwest ligt nog een dunne bergketen. In het noordoosten ligt een breed middelgebergte. Centraal in Epis Azuli ligt het plateau van Xunundri, dat gemiddeld op bijna 800 meter hoogte ligt en doorsneden wordt door talloze valleien en kleine rivieren. Het overgrote deel van Epis Azuli is glooiend laagland dat is verdeeld in drie regio's. In het westen ligt het bekken van Kilvendri, in het oosten het bekken van Kepheramondri dat in twee delen uiteen valt: Het vruchtbare westen genaamd Xoromendri en de droge koude landen rondom het Vedal meer dat Vedaime wordt genoemd. In het noorden ligt de kustvlakte van Kascamandri.

Epis Azuli kent relatief weinig bossen. Grote delen zijn ontgind en worden intensief gebruikt voor landbouw (in het noorden) en veeteelt (in het zuiden). Het eiland Hargast kent nog wel veel bossen, maar zij is dan ook te bergachtig voor landbouw of grootschalige veeteelt. Grote bosgebieden zijn nog te vinden langs de westelijke hellingen van het Mesuphuremai gebergte, in Opper-Xunundri en langs de zuidelijke hellingen van het Nanciphedon gebergte.

Economie

Epis Azuli kent een gevarieerde economie, maar daarbinnen vormen boeren de belangrijkste klasse. Epis Azuli is dan ook de grootste voedselproducent van Thalassa en wordt dan ook de "graanschuur" van Thalassa genoemd. Naast graan, aardappelen en talloze andere gewassen wordt er ook veel vlees geëxporteerd dankzij de grote runderkuddes in het zuiden. Naast runderen, worden er ook varkens, schapen, kippen en geiten gefokt. De schapen produceren eveneens wol en voorzien de grote lakenindustrie in Epis Azuli van grondstoffen. In de kustlanden en Hargast is de visvangst het belangrijkste. De rijke produktie van voedsel houdt de voedselprijzen laag en zorgt voor een zeer gevarieerde nationale keuken. Epis Azuli heeft dan ook erg weinig last van hongersnoden, want er wordt altijd wel genoeg van iets geproduceerd om het tekort door misoogsten van een ander produkt op te vangen.

Naast de genoemde lakenindustrie is de staalindustrie ook erg belangrijk. Het meeste staal wordt gewonnen in het zuiden van Kilvendri en daar is dan ook veel industrie te vinden. Ook in het zuiden van Xunundri wordt ijzer gewonnen, maar lang niet zo veel als in het westen. Epis Azuli behoort tot de grootste staalproducenten van Thalassa en heeft dan ook met Yüfong en Histèria de EGKS opgericht opdat zij elkaar ondersteunen en beschermen en onderling voordelige handel gevoerd kan worden. In centraal Epis Azuli heeft zich een grote industrie ontwikkeld waar allerlei soorten machines en wapens worden ontwikkeld. Epis Azuli houdt zich internationaal meestal buiten grote conflicten en geniet daardoor het voordeel van een neutrale leverancier van kwaliteitsproducten.

De Landen van Thalassa

Hier staan links naar de websites van andere deelnemers aan het interactieproject.

Menu

Get Firefox!
Deze site kan het best bekeken worden in Mozilla Firefox

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!