Epis Azuli

Cartografie - Basiskaarten

In deze sectie staan de verschillende landkaarten van Epis Azuli. Van elke kaart zal een korte omschrijving gegeven worden. Grote geografische kaart van Epis Azuli met grenzen, steden, rivieren, grote wateren, gebergtes en enkele territoria. Er is nog geen onderscheid in grootte van de steden aangegeven, alleen de ligging. Grote geografische kaart met grenzen, steden, en alle bondslanden in het jaar 7991, met daarbij de steden nu weergegeven in grootte. De indeling is wel voorlopig en waarschijnlijk komt er nog een gewijzigde versie. Kleine geografische kaart zonder grenzen met de verschillende landsdelen van Epis Azuli aangegeven. Grote geografische kaart met de grenzen van de Azulische Landen. De grenzen van de secundaire landen zijn met oranje getekend. Grote geografische kaart met de grenzen van de zogenaamde Rijksgraafschappen in de Vijfde Rijk. De kleuren geven de daadwerkelijke titel van de drager aan.

Cartografie - Historische kaarten

Grote geografische kaart met grenzen, steden, rivieren en alle bondslanden in het jaar 7543, bij de vorming van het Vijfde Rijk. Grote geografische kaart met grenzen, steden, rivieren en alle naties in het jaar 7400. Grote geografische kaart met grenzen, steden, rivieren en alle naties in het jaar 7200, niet lang voordat van het Corcordant Azule tenslotte opgeheven werd. Grote geografische kaart met grenzen en steden van de machtsgebieden van de tien Azulische vorsten binnen het Concordant Azule rond het jaar 7150. Een aantal vorsten verdwenen rondom deze tijd, zodat de zogenaamde grenzen niet echt realistisch zijn, maar de situatie was zo flexibel, met rivaliserende vorsten en het opdringende Dardaanse Rijk, dat zoiets onmogelijk is. De machtsgebieden zijn ook sterk vereenvoudigd. In de werkelijkheid waren deze zeer verbrokkeld en verweven. Veel afgelegen of aan de rand gelegen gebieden ware zo de facto onafhankelijk, hoewel dat ook erg wisselde. Grote geografische kaart met grenzen, steden, rivieren en alle naties in het jaar 6000, in de laatste fase van de oorlogen tegen Xoromendri. Grote geografische kaart met grenzen, steden, rivieren en alle naties in het jaar 5975, in het midden van de oorlogen tegen Xoromendri. Grote geografische kaart met grenzen, steden, rivieren en alle naties in het jaar 5950, in de begin fase van de oorlogen tegen Xoromendri. Grote geografische kaart met grenzen, steden, rivieren en alle naties in het jaar 5920, enige jaren na de Eerste Burgeroorlog. Grote geografische kaart met grenzen, steden, rivieren en alle naties in het jaar 5905, midden in de Eerste Burgeroorlog. Grote geografische kaart met grenzen, steden, rivieren en alle naties in het jaar 5890, kort voor het begin van de Eerste Burgeroorlog. Sectie van de grote geografische kaart met de grenzen van Epis Azuli bij het begin van het Vierde Rijk in 5650. De landen in Kepheramondri zijn eveneens aangegeven, maar daar zijn de grenzen schattingen, aangezien er geen documentatie over bestaat. Grote geografische kaart met grenzen, steden, rivieren en alle naties in het jaar 5580, in het laatste jaar van het Derde Rijk. Sectie van de grote geografische kaart met de grenzen van Epis Azuli in het jaar 5530, kort voor de opkomst van Edeovarde Guncaues Cununcui, die Epis Azuli zou verenigen in het Derde Rijk. Grote geografische kaart met grenzen, steden, rivieren en alle naties in het jaar 5500. De grootste dominantie van Kike en Xoromendri. Grote geografische kaart met grenzen, steden, rivieren en alle naties in het jaar 5450. De verdere expansie van Kike en Xoromendri. Grote geografische kaart met grenzen, steden, rivieren en alle naties in het jaar 5400. De eerste expansie van Kike en Xoromendri. Grote geografische kaart met grenzen, steden, rivieren en alle naties in het jaar 5350. De opkomst van de nieuwe koninkrijken. Grote geografische kaart met grenzen, steden, rivieren en alle naties in het jaar 5300. De eerste tekenen van het herstel na de val van het Tweede Rijk. Sectie van de grote geografische kaart met de grenzen van Epis Azuli gedurende het Tweede Rijk (4800-5200). De acht deelstaten zijn hierin veranderd in vier provincies met als hoofdsteden Calculun, Cratenon, Metellon en Terazon. De grenzen zijn voor het merendeel schattingen, aangezien er weinig en vooral onnauwkeurige documentatie over bestaat. De buitenprovincies (lichtrode grenzen) lagen in feite niet vast en de grenzen wisselden voortdurend door oorlog, interne troebelen of expansie. Het waren vooral wingewesten zodat Epis Azuli daar slechts in heel beperkte mate haar beschaving verspreidde. Deze hield zij vooral exclusief voor haarzelf. Sectie van de grote geografische kaart met de grenzen van Epis Azuli gedurende het Eerste Rijk (3500-4800). De grenzen zijn voor het merendeel schattingen, aangezien er weinig en vooral onnauwkeurige documentatie over bestaat. De buitenprovincies (lichtrode grenzen) lagen in feite niet vast en de grenzen wisselden voortdurend door oorlog, interne troebelen of expansie. Het waren vooral wingewesten zodat Epis Azuli daar slechts in heel beperkte mate haar beschaving verspreidde. Deze hield zij vooral exclusief voor haarzelf. Voor de gebieden Sulpicië en Minucië zijn geen grenzen aangegeven. Dit waren de gebieden waar overzeese handelaren zich vestigden om te handelen met Epis Azuli. Sectie van de grote geografische kaart met de grenzen van de Kepheramondrische vazalstaten gedurende de tweede helft van het Vierde Rijk. Sectie van de grote geografische kaart met de grenzen van de naties in Kilvendri tussen de dominantie van het Imperium Laudanum en de verovering door het Vierde Rijk van Epis Azuli. De grenzen zijn hele ruwe schattingen. Sectie van de grote geografische kaart met de grenzen van het koninkrijk Cattari, het eerste koninkrijk dat zich in Kilvendri vormde en er de volken op de treden van de beschaving bracht. De grenzen zijn hele ruwe schattingen.

Cartografie - Overige landen

Uitvergrote kaart van Cappicië met grenzen en steden.

Menu

Get Firefox!
Deze site kan het best bekeken worden in Mozilla Firefox

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!