Epis Azuli

De Landvoogdij

De Landvoogd is de heerser van Epis Azuli en regeert het land door het voorstellen en uitvoeren van wetten en andere beleid op het gebied van economie, handel, industrie, landbouw en visserij. Hij is opperbevelhebber van leger en vloot en vertegenwoordigt Epis Azuli in het buitenland.

De Landvoogd wordt gekozen uit het Azulische Huis via een meerderheid in de Landsraad. Voor het eerste half jaar van zijn/haar termijn van zeven jaar mag er geen motie tegen hem worden ingediend.

De Landvoogd kan zich onbeperkt herkiesbaar stellen, maar daartegenover staat dat hij door een meerderheid van de Landsraad afgezet kan worden en door een 2/3 meerderheid van het Azulische Huis. In de geschiedenis is gebleken dat populistische politici rappe wisselingen van Landvoogden kunnen veroorzaken als ze in een van beide vertegenwoordigingen niet voldoende steun bezitten. Na aftreden begint een nieuwe ambtsperiode van 7 jaar.

De verkiezing verloopt vrij eenvoudig. Elk Bondsland mag één kandidaat naar voren schuiven, dit om te garanderen dat er kandidaten zijn die meer stemmen krijgen dan anderen. Indien dit toch het geval is volgt er een nieuwe verkiezing. Aangezien de Kerk meestal vanuit haar domeinen niet meer dan één of twee kandidaten naar voren schuiven (voor een alternatief) zorgt deze factie voor een sterk stemmenblok. Na de eerste stemronde, indien geen kandidaat een meerderheid heeft, gaan de beste twee naar een tweede ronde. Indien er meer dan twee gelijk eindigen komt er een extra ronde tot er een kandidaat meer dan de helft van de stemmen heeft of er twee over blijven. Het stemmen verloopt geheim.

Goed beschouwd zijn er vier facties binnen het Azulische Huis: de Liberalen, de Conservatieven, de Gematigden en de Kerk. Exact zijn zij nooit, want de Landvoogden moeten meestal schipperen tussen verschillende beleidslijnen om alle facties tevreden te houden. De grootte van de facties kunnen voortdurend wisselen door het beleid dat de heerser van het bondsland voert over de verkiezing van de afgevaardigden.

De Landvoogden van Epis Azuli

7543-7550 Eliaze I Sergun Nemenon (I)
7550-7557 Eliaze I Sergun Nemenon (II)
7557-7559 Silvas I Malchas Doi
7559-7562 Triase Undamen
7562-7569 Calabre Mustonon Arceti
7569-7576 Glusunume Makalaton (I)
7576-7581 Glusunume Makalaton (II)
7581-7588 Belos Kantori Sennun
7588-7595 Lusis Tembelon (I)
7595-7599 Lusis Tembelon (II)
7599-7606 Silvas II Damaquete (I)
7606-7613 Silvas II Damaquete (II)
7613-7620 Valdomir Alves Balamuri (I)
7620-7627 Valdomir Alves Balamuri (II)
7627-7634 Lezan I Desindos Hizate (I)
7634-7641 Lezan I Desindos Hizate (II)
7641-7648 Lezan I Desindos Hizate (III)
7648-7651 Ileana Ibala Grimon
7651-7654 Zephun Menastes (I)
7654-7658 Zephun Menastes (II)
7658-7659 Zephun Menastes (III)
7659-7661 Kyras Achemedon Quirini (I)
7661-7668 Kyras Achemedon Quirini (II)
7668-7672 Gabres Nisurni (I)
7672-7673 Cauis Felargis Vornun (I)
7673-7680 Gabres Nisurni (II)
7680-7680 Titon I Gemenun
7680-7682 Cauis Felargis Vornun (II)
7682-7683 Gabres Nisurni (III)
7683-7687 Karease Faranene (I)
7687-7691 Cauis Felargis Vornun (III)
7691-7692 Cauis Felargis Vornun (IV)
7692-7699 Karease Faranene (II)
7699-7706 Karease Faranene (III)
7706-7709 Karease Faranene (IV)
7709-7714 Felun I Amargon Colomori (I)
7714-7719 Titon II Karime Lepun (I)
7719-7725 Felun I Amargon Colomori (II)
7725-7732 Titon II Karime Lepun (II)
7732-7739 Titon II Karime Lepun (III)
7739-7746 Titon II Karime Lepun (IV)
7746-7753 Comas Penzates
7753-7760 Kasena Neldate Seduvi (I)
7760-7767 Kasena Neldate Seduvi (II)
7767-7774 Carmeto Sarves Pallente (I)
7774-7781 Carmeto Sarves Pallente (II)
7781-7788 Lezan II Teruntali Rimes
7788-7792 Maiase Angusti Gedenon (I)
7792-7797 Brinon Galgante (I)
7797-7798 Maiase Angusti Gedenon (II)
7798-7805 Brinon Galgante (II)
7805-7812 Brinon Galgante (III)
7812-7819 Semonun Dalmatas
7819-7826 Kaisa Bruntinari
7826-7833 Suase Escatos Marnon
7833-7840 Zaha Chuluthi Hereze (I)
7840-7847 Zaha Chuluthi Hereze (II)
7847-7854 Myros Mneiodes
7854-7861 Zaha Chuluthi Hereze (III)
7861-7862 Ramis Onaduri Ymphe (I)
7862-7864 Vitalis I Gisellon Baziri (I)
7864-7865 Ramis Onaduri Ymphe (II)
7865-7867 Mirike Razelun
7867-7869 Vitalis I Gisellon Baziri (II)
7869-7874 Nai Adexeram Heveri
7874-7876 Vitalis I Gisellon Baziri (III)
7876-7883 Nihar Xardos Nazili (I)
7883-7890 Nihar Xardos Nazili (II)
7890-7891 Nihar Xardos Nazili (III)
7891-7898 Cures Penton (I)
7898-7905 Cures Penton (II)
7905-7912 Cures Penton (III)
7912-7918 Cures Penton (IV)
7918-7925 Vitalis II Melchor Toscani (I)
7925-7928 Vitalis II Melchor Toscani (II)
7928-7929 Idra Levantun (I)
7929-7931 Eliaze II Themisto Milani (I)
7931-7931 Felun II Augos Lazeri (I)
7931-7932 Loram Keridon Sahedin
7932-7933 Idra Levantun (II)
7933-7935 Felun II Augos Lazeri (II)
7935-7938 Eliaze II Themisto Milani (II)
7938-7941 Idra Levantun (III)
7941-7948 Coros Achemedon Pausani
7948-7955 Cistenantun Mestime Nundi (I)
7955-7962 Cistenantun Mestime Nundi (II)
7962-7969 Cistenantun Mestime Nundi (III)
7969-7976 Cistenantun Mestime Nundi (IV)
7976-7983 Cistenantun Mestime Nundi (V)
7983-7988 Ambis Quorci
7988-7992 Silvas III Calmai Phasis
7992-7997 Sangxi Katon Hazeldine (I)
7997-7998 Nicephorun Hamas
7998-         Sangxi Katon Hazeldine (II)
7493-7566
7493-7566
7494-7562
7510-7579
7519-7597
7510-7588
7510-7588
7526-7592
7539-7599
7539-7599
7552-7630
7552-7630
7571-7658
7571-7658
7585-7650
7585-7650
7585-7650
7595-7663
7603-7671
7603-7671
7603-7671
7594-7672
7594-7672
7618-7683
7627-7693
7618-7683
7627-7691
7627-7693
7618-7683
7640-7715
7627-7693
7627-7693
7640-7715
7640-7715
7640-7715
7660-7736
7672-7757
7660-7736
7672-7757
7672-7757
7672-7757
7701-7764
7707-7776
7707-7776
7729-7796
7729-7796
7729-7797
7735-7804
7750-7816
7735-7804
7750-7816
7750-7816
7755-7831
7774-7844
7773-7838
7796-7877
7796-7877
7795-7860
7796-7877
7807-7866
7809-7881
7807-7866
7818-7875
7809-7881
7815-7886
7809-7881
7812-7891
7812-7891
7812-7891
7834-7918
7834-7918
7834-7918
7834-7918
7857-7933
7857-7933
7872-7941
7882-7961
7878-7945
7873-7933
7872-7941
7878-7945
7882-7961
7872-7941
7884-7966
7911-7995
7911-7995
7911-7995
7911-7995
7911-7995
7929-7991
7936-
7954-
7943-
7954-
Kerk
Kerk
Conservatief
Kerk
Conservatief
Liberaal
Liberaal
Gematigd
Gematigd
Gematigd
Liberaal
Liberaal
Gematigd
Gematigd
Kerk
Kerk
Kerk
Conservatief
Conservatief
Conservatief
Conservatief
Gematigd
Gematigd
Gematigd
Conservatief
Gematigd
Kerk
Conservatief
Gematigd
Kerk
Conservatief
Conservatief
Kerk
Kerk
Kerk
Gematigd
Liberaal
Gematigd
Liberaal
Liberaal
Liberaal
Kerk
Kerk
Kerk
Conservatief
Conservatief
Conservatief
Kerk
Liberaal
Kerk
Liberaal
Liberaal
Conservatief
Kerk
Conservatief
Gematigd
Gematigd
Conservatief
Gematigd
Kerk
Gematigd
Kerk
Kerk
Gematigd
Conservatief
Gematigd
Liberaal
Liberaal
Liberaal
Conservatief
Conservatief
Conservatief
Conservatief
Liberaal
Liberaal
Gematigd
Liberaal
Kerk
Conservatief
Gematigd
Kerk
Liberaal
Gematigd
Conservatief
Gematigd
Gematigd
Gematigd
Gematigd
Gematigd
Conservatief
Conservatief
Liberaal
Conservatief
Liberaal

Menu

Get Firefox!
Deze site kan het best bekeken worden in Mozilla Firefox

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!