Epis Azuli

Interactie

Elke twee maanden, rond het begin van een even maand, komt De Ys-Tijden uit, de periodiek waarin de deelnemers de gebeurtenissen die voor hun land van belang of interesse zijn, beschrijven. Dit gebeurt meestal via nieuwsorganen in de vorm van kranten.

De Epica Mercuri is de titel voor het nieuwsblad dat ik gebruik voor de interactie die ik vanuit Epis Azuli voer. Mogelijk ga ik nog wat andere gebruiken, maar dat zal incidenteel zijn.

Bij de interactie spelen allerlei personages een rol, alsmede een groot aantal machtige en belangrijke families. Op aparte pagina's staan ze geordend. Een extra pagina is toegevoegd voor voorbeelden van voornamen van mannen en vrouwen. Natuurlijk mag in de Azulische stijl zelf nieuwe erbij worden bedacht en die zal ik dan ook aan de lijst toevoegen.

Voor de juiste etiquette aangaande Azuli aanspreekvormen mogen bij adelijke titels alleen de voornaam (en eventueel nummer) of de gehele naam gebruikt worden. Hoewel landvoogd geen adelijk titel is, worden de voornamen wel genummerd alsof zij adelijk zijn en zodoende worden landvoogden ook bij hun voornaam genoemd. Is titel en naam eenmaal genoemd dan mag de titel verder weggelaten worden. Bij gewone ambten zoals minister of generaal mogen alleen de achternamen of de gehele namen gebruikt worden.

Publicaties - Epica Mercuri

Het interactieproject vond plaats tussen mei 2007 en oktober 2010, wat overeen komt met iets meer dan 10 jaar op Thalassa. De edities van de Epica Mercuri zijn beschikbaar in pdf-formaat. Hiermee kan een blik geworpen worden in de gebeurtenissen die er plaats vonden in het project. De artikelen bevatten reacties op artikelen van andere deelnemers, eigen initiatieven en binnenlandse berichtgevingen.

Epica Mercuri No.

Menu

Get Firefox!
Deze site kan het best bekeken worden in Mozilla Firefox

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!