Epis Azuli

Encyclopedia

De encyclopedia is onderverdeeld in verschillende secties die een bepaald thema bestrijken. Afhankelijk van het aantal artikelen en hun inhoud kunnen deze nog aangepast worden. Zoals eerder gesteld is de informatie hier nooit helemaal definitief; soms verander ik van gedachten over de opzet of inhoud van een onderwerp, maar totdat ik ze hier wijzig zal wat hier staat meestal vrij accuraat zijn.

Secundaire naties

In een interactieproject is het niet ongewoon als de deelnamer naast de primaire geo ook secundaire geo's heeft of verwerft. Onder deze landen vallen Aure, Bakaraz en Cappicië. De landen ten noorden van Epis Azuli heb ik zelf na het project globaal uitgewerkt omdat er nooit een beheerder van dit gebied is geweest. Aan het einde van het project is er op de plaats van Omonië en Khekand de natie Fjorleif toegevoegd, maar deze heeft zo kort bestaan (zonder definitieve kaart) dat ik de vrijheid heb genomen het gebied opnieuw in te richten. Manique en Hamabaurgs waren door andere deelnemers bedacht voor het gebied, maar hebben niet concreet deel uitgemaakt van het project en waren dan ook nog niet uitgewerkt behoudens de naam en opzetjes voor kaartjes. In tegenstelling tot Fjorleif heb ik deze naties wel bewaard omdat deze buiten de directe invloedssfeer van Epis Azuli lagen en ik er nog wel gebruik van wilde maken.

Landsdelen en Territoria

In deze sectie staan delen van Epis Azuli beschreven die niet nauwkeurig afgebakend zijn of territoria waar Epis Azuli claims op heeft, en andere regio's waar enige melding bij behoeftig is.

Cultuur en Regionale Bevolkingsgroepen

In deze sectie worden de verschillende aspecten van de cultuur van de Azuli behandeld, alsmede culturele groepen in bepaalde regio's, waarbij ook deze uit het verleden worden behandeld voor enige extra historische achtergronden.

Het eerste overzicht betreft de contemporaire volken van Epis Azuli. Lees de pagina Culturele groepen eerst voor je in detail elke groep leest.

Naast deze volken zijn er ook talloze volken in het verleden geweest die over de tijd verdwenen zijn of geassimileerd door de Azuli.

Talen & Linguïstiek

In deze sectie staan onderwerpen over de talen van Epis Azuli.

Menu

Get Firefox!
Deze site kan het best bekeken worden in Mozilla Firefox

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!