Epis Azuli

De Historiën van Epis Azuli

In Epis Azuli worden meerdere jaartellingen gehanteerd. De standaardjaartelling is de religieuze jaartelling. Volgens deze leeft men (aan het begin van het project) in het jaar 7991 CB (Calendun Baí). Volgens de Azulische Kalender is het nu het jaar 4817 CA [Calendun Azuli]. De Kalender onder de Landvoogdij stelt de jaartelling op 448 EC [Enni Curzon]. De Azulische Kalender begint een half jaar eerder dan de andere twee kalenders. De officiële algemene jaartelling van Thalassa zet het jaar op dit moment op 636 ABC [A Baarle Condita], maar deze jaartelling wordt alleen bij internationale gelegenheden gebruikt. In het chronologische overzicht is de Baarle jaartelling tussen haakjes toegevoegd.

Voor een totaal overzicht van alle huidige en historische dynastieën in Epis Azuli kun je de Adel Lijsten bekijken. Ik update deze zo nu en dan, afhankelijk van mijn inspiratie, met nieuwe toevoegingen. De laatste update is van 11 december 2011.

Aangezien niet alle historische onderwerpen netjes binnen de eerdere acht kaders passen en soms meerdere deels overlappen heb ik een aantal deelonderwerpen uitgelicht waar deze meer aandacht nodig hebben zonder dat het overzichtelijke verhaal uit een van de kaders daardoor minder goed leesbaar wordt. De onderwerpen behelsen min of meer onafhankelijke staten die in plaats van Epis Azuli hebben bestaan. Aan de meeste onderwerpen werk ik momenteel nog of zijn nog zo schetsmatig dat ik er nog geen pagina van heb gemaakt. Ik noem ze hier voornamelijk ter herinnering voor mezelf.

Chronologische Overzicht

JaarGebeurtenis
3174-4785
(-4181-2570)
Het Eerste Rijk, het Antieke Epis Azuli. In Xunundri verenigen de machtigste stadstaten zich onder de leiding van de stad Terazon. Het staatshoofd wordt de Cunnux genoemd.
4371
(-2984)
Kardion trekt vanuit Dardania Epis Azuli binnen en verbreidt het Ba-dom.
4583
(-2772)
Het Ba-dom wordt staatsgodsdienst met Iczia als de eerste Kardinaal.
4780-4785
(-2575-2570)
Mezun zuivert een corrupte en decadente kerk die vermengd is met de oude heidense religies en brengt een einde aan het Eerste Rijk.
4785-5216
(-2570-2139)
Het Tweede Rijk van Epis Azuli. Herstructurering van het land waarin de Kerk domineert en beheerst de politiek.
4861-4867
(-2494-2488)
De Broederoorlog.
4983-6128
(-2372-1227)
Het koninkrijk Sardon.
5110
(-2245)
De Kardinaal Kyrille vertaalt het Boek van Ba in het Azulisch, wat verwijdering met de Baus veroorzaakt.
5117-5978
(-2238-1377)
Het koninkrijk Cattari.
5216
(-2139)
Intern schisma in de Kardionieke Kerk door de terechtstelling van Jezon. Dit brengt het Tweede Rijk ten val wanneer zijn aanhangers in opstand komen.
5248-5650
(-2107-1705)
Het Prins-Kardionaat Terazon.
5257-5415
(-2098-1940)
Het koninkrijk Mezembri.
5268
(-2077)
Kolkir veroverd door Erezdir.
5297
(-2058)
Val van Lakir door de krijgsheer Shei Iopenegon Nodoni.
5297-5539
(-2058-1816)
Het eerste koninkrijk Kike.
5301
(-2054)
Stichting van het koninkrijk Xoromendri door Iovun I Huene Fuai, een Azulische vluchteling.
5365-5849
(-1990-1506)
Het koninkrijk Sulpicië.
5370-5874
(-1985-1481)
Het koninkrijk Minucië.
5438
(-1917)
Xoromendri onderwerpt de westelijke Cathuli.
5446-5449
(-1909-1906)
Eerste Oorlog tussen Xoromendri en Sardon.
5473-5478
(-1882-1877)
Eerste Xoromendrische Burgeroorlog.
5487
(-1868)
Xoromendri onderwerpt de westelijke Carai en vestigt de provincie Carantri. Grootste expansie van Xoromendri.
5538
(-1817)
Hoge Koning Lonuion van Xoromendri valt Edeovarde aan om het wankelende Kike te ontzetten, maar faalt.
5541-5580
(-1814-1775)
Het Derde Rijk van Epis Azuli.
5544-5548
(-1811-1807)
Eerste Xoromendrische Oorlog. Keizer Edeovarde wreekt zich voor de Xoromendrische poging zijn macht te breken toen zijn overwinning in 5538 nabij was.
5548
(-1807)
Stichting van de koninkrijken Aladene en Suxate als bufferstaten tussen Epis Azuli en Xoromendri. Het koninkrijk Carantri wordt gesticht als vazalstaat van Xoromendri.
5554-5557
(-1801-1798)
Opstand van Ruvarde, een neef van de Keizer, om de troon voor zichzelf te bemachtigen.
5580-5649
(-1775-1706)
Het tweede koninkrijk Kike.
5580-5650
(-1775-1705)
De Oorlogen der Diadoxi. Veroorzaakt door een mislukte staatsgreep van de Prins van Kike en de Prins-Kardinaal van Terazon.
5650-7132
(-1705-223)
Het Vierde Rijk van Epis Azuli. Karlon I Plentagonunte Capeti kroont zich tot Curexi (Keizer) en breekt de macht van de Kerk.
5682-5685
(-1673-1670)
Tweede Xoromendrische Burgeroorlog.
5714
(-1641)
Terechtstelling van de profete Estera. Resulteert in een langdurig conflict tussen de Keizer, de Baus en de Kardionieke Kerk.
5715-5717
(-1640-1638)
Tweede Cathulische Oorlog door Xoromendri om de oostelijke Cathuli te onderwerpen. De campagne mislukt jammerlijk.
5761-5764
(-1594-1591)
Tweede Xoromendrische Oorlog. Xoromendri komt Suxate tevergeefs te hulp wanneer deze aangevallen wordt door Epis Azuli. Suxate wordt veroverd door Epis Azuli.
5773-5775
(-1585-1583)
Derde Xoromendrische Burgeroorlog.
5764-5768
(-1591-1587)
De Drievoudige Oorlog tussen Epis Azuli, Minucië en Sulpicië.
5780-5783
(-1575-1572)
Derde Xoromendrische Oorlog. Epis Azuli valt Aladene binnen en Xoromendri schiet wederom te hulp, zonder succes. Aladene wordt veroverd door Epis Azuli.
5795
(-1560)
Pacificatie van Hidohebadri.
5799-5803
(-1556-1552)
Sulpicische Oorlog.
5816-6014
(-1539-1341)
Het koninkrijk Hargast.
5838-5840
(-1517-1515)
Vierde Xoromendrische Oorlog waarbij Xoromendri Minucië beschermt.
5847-5862
(-1508-1493)
Vijfde Xoromendrische Oorlog.
5849
(-1506)
Sulpicië veroverd door Laudania.
5873-5878
(-1482-1477)
Zesde Xoromendrische Oorlog.
5874
(-1483)
Minucië veroverd door Laudania.
5879-5912
(-1476-1443)
Eerste Burgeroorlog.
5917
(-1438)
Carantri veroverd door Xoromendri. De koning vlucht naar Epis Azuli.
5944-5957
(-1411-1398)
Zevende Xoromendrische Oorlog.
5954
(-1401)
Dood van Ganieon III, de laatste Xoromendrische koning. Generaal-Regenten houden de natie in stand.
5964
(-1391)
Nacht van het Heilige Bloed. Visha verkondigt het Oneindige Pad en veroorzaakt een langdurige breuk met de Baus vanwege de te volgen weg, de vertaling van het Boek van Ba en tendensen binnen de Azulische Kerk, waarbinnen de profeten een grote rol spelen, naast de mannelijke Kardinalen, en het interne schisma. Zij sluit een pact met de Keizer die de autoriteit van de Kardionieke Kerk herstelt maar ook beperkt.
5989-6004
(-1366-1351)
Achtste Xoromendrische Oorlog. Strijd onderbroken door het sneuvelen van Karlon IV en de minderjarigheid van Karlon V.
6013-6023
(-1342-1332)
Negende Xoromendrische Oorlog. Eindigt met de val en verovering van Xoromendri door Epis Azuli.
6016-6257
(-1339-1098)
Religieuze conflicten. Veroorzaakt door de revolutie van Visha waardoor allerlei sektes de stabiliteit verstoren en de Keizers gedwongen zijn deze te vervolgen.
6071-6081
(-1284-1274)
Bastaardoorlog tegen de Tegenkeizer Phelipe IV.
6132
(-1223)
Verovering van het koninkrijk Sardon.
6148
(-1207)
De oostelijke Cathuli sluiten zich na lange onderhandelingen aan bij Epis Azuli.
6167-6174
(-1188-1181)
Opstand van de Mehamedieten onder de leiding van de Profeet Mehamudun welke in 6169 leidt tot de dood van Keizer Phranxi I. Zijn opvolger Anxendre V herstelt de rust en vervolgt de Mehamedieten en de Mezunieten, welke in 6174 leidt tot de terechtstelling van Mehamedun. De Mehamedieten gaan ondergronds en blijven een lastige factie door hun geloof in heilig geweld.
6178-6238
(-1177-1127)
De Kilvendrische Campagne.
6257-6293
(-1098-1062)
Tweede Burgeroorlog. De strijd binnen het keizerlijk Huis brengt indirect de religieuze conflicten tot een einde.
6302-6350
(-1053-1005)
Eerste Grote Oorlog met het Imperium Laudanum. Verovering van Kascamandri en Hargast.
6326
(-1029)
Verzoening van Pallon. Door bemiddeling van de profeet Pallon wordt het interne schisma tussen de Vishi, Jezonieten en Mezunieten beëindigd.
6361-6364
(-989-986)
Kilvendrische Opstand. Een groep edelen in het zuiden van Kilvendri kwam in opstand tegen de staatsgreep van Karlon Endrike. De opstand werd succesvol door Karlon Endrike neergeslagen
6377-6382
(-978-973)
Derde Burgeroorlog.
6383-6397
(-972-958)
De Eerste Noordelijke Campagne.
6384
(-971)
Verovering van Punica.
6386
(-969)
Verovering van Carcassië.
6394
(-961)
Onderwerping van de Vedai.
6397
(-958)
Verovering van Corsarië. De onverwachte dood van kroonprins Gaetan betekent het einde van de campagne.
6419
(-936)
Onderwerping van de Khazarai. Heel Oost-Kepheramondri onderworpen.
6428-6482
(-927-873)
De Tweede Noordelijke Campagne.
6432
(-923)
Verovering van Omone.
6482
(-873)
Verovering van Khekanthri.
6500-6880
(-855-475)
Gouden Era van Epis Azuli waarin het domineert over Thalassa en vele gebieden verovert en beheerst.
6502
(-853)
De republiek Juliana treed toe tot het Vierde Rijk als autonome provincie.
6504-6527
(-851-828)
Tweede Grote Oorlog tussen Epis Azuli en het Imperium Laudanum.
6519-6598
(-836-757)
De Grote Oorlog tussen Epis Azuli en het Dardaanse Rijk.
6527-6601
(-828-754)
Azulisch-Laudaanse Bestand. Epis Azuli beëindigt de belegering van Atrocita.
6592
(-763)
Epis Azuli verovert Chrysopolis, de hoofdstad van het Dardaanse Rijk.
6598
(-757)
Epis Azuli verovert het merendeel van Safara. Alleen Hijacinthe behoudt een klein gebied. Hiermee beheerst Epis Azuli centraal Thalassa.
6601-6612
(-753-742)
Derde Grote Oorlog tussen Epis Azuli en het Imperium Laudanum.
6608
(-747)
Epis Azuli verovert Atrocita, de hoofdstad van het Imperium Laudanum. De twee rivaliserende grote mogendheden van Thalassa zijn hiermee verslagen. In de volgende vier jaren worden de resterende Laudaanse legers verslagen en waarna het Imperium uit elkaar valt.
6614-6678
(-677)
De Westelijke Campagnes. Na het uiteenvallen van het Imperium Laudanum ontstaan er in het eilandrijke westen talloze nieuwe naties. In deze instabiele regio poogt de Imperator-in-ballingschap zijn macht te herstellen. Epis Azuli stelt zich tot doel de gehele westelijke regio te onderwerpen of the beheersen. Uiteindelijk wordt het merendeel van de eilandstaten autonome vazallen van het Vierde Rijk.
6678
(-677)
De laatste Imperator van het Imperium Laudanum wordt vermoord in Sarthe in ruil voor vrede met Epis Azuli. Hiermee wordt de laatste bron van onrust in het westen verwijderd. Keizer Lutexi IV beëindigt het beleid van voortdurende expansie en stelt een politiek van consolidatie in. Hij maakt de handelsheffingen in alle delen van het rijk, inclusief de vazalstaten, gelijk en verlaagt ze fors om de handel onderling te stimuleren. Hij voert andere belastingen in ter compensatie.
6687
(-668)
Epis Azuli vestigt de kolonie Vespasia aan de rivier de Caspanthili om het instabiele westen te controleren.
6718-6751
(-637-604)
Constructie van de Grote Kanalen in Kascamandri die de vier grote rivieren van Epis Azuli met elkaar verbindt en de verbinding en handel tussen de verschillende delen van het rijk sterk stimuleert.
6861
(-494)
Slag bij Moussakai. De grote vloot wordt tegengehouden door de Siderische Alliantie en brengt daarmee de Azulische expansie tot een halt. Het betekent een ommekeer.
6899
(-456)
Slag om Chrysopolis. Chrysopolis wordt veroverd door de Siderische Alliantie. Het betekent het begin van de opkomst van het Dardaanse Rijk en de bevrijding van Dardania, alsmede het begin van de neergang van het Vierde Rijk.
6913-6942
(-442-413)
Herthaanse Vrijheidsoorlog. De Julianen komen in opstand tegen het Vierde Rijk met steun van de Dardanen.
6942
(-413)
Verlies van de Juliaanse provincies. Dit veroorzaakt een scheuring in het rijk waardoor de westelijke provincies hun directe verbinding verliezen.
6953
(-402)
Atrocita wordt heroverd door de Imperator. Herstel van het Imperium Laudanum.
6957-6958
(-398-397)
Argade-Opstand. Onder leiding van de Prins van Argade wordt een staatsgreep gepleegd tegen het wanbeleid en de corruptie aan het hof. De reactionaire factie onder leiding van kroonprins Giargxi maakt een einde aan de staatsgreep.
7002-7008
(-353-347)
Herthaanse Oorlog. De provincie Crespes gaat verloren aan de Herthanen.
7019
(-336)
De zeemacht van Epis Azuli wordt gebroken door het Dardaanse Rijk. Totale isolatie van de overgebleven overzeese territoria die snel daarna verloren gaan.
7021
(-334)
Epis Azuli verliest het laatste overzeese territorium in het noorden (Safara).
7025
(-330)
Val van Hesperidon. Epis Azuli verliest het laatste overzeese territorium in het westen.
7028
(-330)
Val van Hargast. Het Dardaanse Rijk maakt een einde aan de zeemacht van Epis Azuli.
7035
(-323)
De provincie Khekanthri komt in opstand en verklaart zich onafhankelijk als het koninkrijk Khekand.
7044-7078
(-311-277)
Azulisch-Dardaans Bestand. Keizer Lutexi Anxendre II dwingt een bestand af met de Dardanen en geeft Epis Azuli daardoor tijd om zich te herstellen. Dit blijkt echter tevergeefs. Van de kustlanden beheerst Epis Azuli alleen nog Kascamandri en Hamathri.
7091
(-264)
Ondergang van het Grote Leger van Keizer Endrike VIII tegen het Dardaanse Rijk dat hierdoor voet verwerft op het vasteland van Epis Azuli en het voortbestaan van het Vijfde Rijk direct bedreigt.
7129
(-226)
Het meest directe mannelijke lid van het Huis Plentagonunte Capeti sterft. Verschillende takken strijden om de opvolging.
7132-7215
(-223-140)
Het Concordant Azule. Poging van de rijksedelen om Epis Azuli nieuw leven in te blazen in een nieuwe staatsvorm terwijl de noordelijke landen zijn bezet door het Dardaanse Rijk. Onderlinge conflicten, verdeeldheid en wetteloosheid doen de overeenkomst mislukken.
7134
(-221)
Het koninkrijk Ingalynde stopt de betaling van haar schatting en verklaart zich vrij en onafhankelijk.
7148
(-207)
Khekand valt Noord-Alcazandri binnen en bezet het. De Prins valt in de strijd en het reeds door interne en externe dreigingen verzwakte Alcazandri valt ten prooi aan de Ingdyl en de Noi. De titulaire Prins gaat in ballingschap.
7171
(-184)
Slag bij Genedasa. Een verenigd front van Indri, Katile, Xoromendri en andere edelen onder leiding van de Kerk brengt het Dardaanse leger een nederlaag toe.
7172
(-183)
Vrede van Genedasa. Einde van de Dardaanse expansie in Epis Azuli. Genedasa wordt een onafhankelijk graafschap. De Kerk consolideert en bevestigt haar bezit van het kerkelijke domein Misa binnen het Concordant Azule.
7183
(-172)
Burgeroorlog en chaos in Oost-Kepheramondri doet het nieuwe hertogdom Noun zich oprichten en onafhankelijk verklaren.
7185-7398
(-170-43)
Het vorstendom Daimene.
7188
(-167)
Vrede van Xenisenna. Nike tekent een apart verdrag met het Dardaanse Rijk om de grenzen vast te leggen. Van een Dardaanse expansie in Kilvendri was al meer dan 30 jaar geen sprake meer.
7195
(-160)
Het prinsdom Kandaule zegt deelname aan het Concordant Azule op en verklaart zich onafhankelijk.
7213
(-142)
De Kardinaal Megadelane bewerkstelligt verzoening en hereniging met Baus en de terugkeer van de kerk in de wereldlijke politiek en macht. Botsing tussen de richtingen van Sidharte en Megadelane waarbij die van Sidharte vanwege haar principe het onderspit delft. De Orde van Sidharte trekt zich terug naar onherbergzame gebieden.
7215
(-140)
De drie machtigste rijksedelen, de Vorsten van Indri, Katile en Nike, heffen het Concordant Azule op en verdelen de restanten van het Concordant Azule dat zij kunnen beheersen onder elkaar.
7216
(-139)
In reactie op de drie Vorsten verklaart de Kerk haar domeinen Inozale en Misa tot onafhankelijke kerkstaten.
7241
(-114)
De Prins van Nine maakt zijn prinsdom onafhankelijk en scheidt delen af van Indri en Katile.
7264-7281
(-91-74)
Oproer van Terazon. De burgers van Terazon verzetten zich tegen de malversaties van hun overheersers Indri en Inozale.
7281
(-74)
Terazon onafhankelijk als stadstaat. Officieel nog altijd een protectoraat van Indri en Inozale.
7341-7572
(-14-217)
Het tweede prinsdom Alcazandri. Geleid door de titulaire Prins van Alcazandri scheidt de provincie Andame zich af van Khekand, dat de lokale bevolking onderdrukt omdat zij weigeren zich te bekeren tot het Purisme.
7365
(110)
Het hertogdom Teiaton onderworpen door Kandaule.
7476
(121)
Het prinsdom Nine wordt veroverd en verdeeld door Indri en Katile.
7481
(126)
De Laudanen verslaan de Dardanen bij Trinquilliun met steun van Nike, dat hierdoor Lipaza en ommelanden krijgt.
7502
(145)
Hargast valt af van de Dardanen en sluit zich bij het Imperium Laudanum in ruil voor een status als autonoom vorstendom.
7510-7518
(151-161)
Alcazandrische Oorlog. Khekand valt Alcazandri binnen en bezet het. De Prins van Alcazandri vlucht naar Noun en vindt daar steun. Na acht jaar worden de Khekai verdreven.
7523-7534
(168-179)
Azulische Bevrijdingsoorlog. Het vorstendom Hargast roept de onafhankelijkheid uit van het Imperium Laudanum en bevrijdt met de Azulische vorstendommen de kustlanden, daarmee de weg voor re-unificatie openend.
7543
(188)
Onder de leiding van Kardinaal Teresia wordt de eenheid in Epis Azuli hersteld onder de Landvoogdij. Begin van het Vijfde Rijk. De eerste Bondslanden zijn Hargast, Indri, Katile, Nike, Noun, Inozale en Misa. De vier graafschappen Elene, Genedasa, Telope en Túne nemen deel als vazallen en hebben geen stem in de Landsraad. Het bondsterritorium Azule wordt ingesteld. Direct hierop volgt een grootschalige langdurige opstand in de Azulische kustlanden die geen loyaliteit bezitten ten aanzien van Hargast bezitten.
7543-7568
(188-213)
Kascamandrische Opstand tegen de definitieve samenvoeging met het vorstendom Hargast. De bloedige strijd bracht geen snelle winnaar en verzwakte de jonge natie, zodat er uiteindelijk via de Kerk onderhandeld werd.
7543-7559
(188-204)
Rebellie van Kandaule tegen verplichte toetreding tot het Vijfde Rijk. Aan het eind benoemt de Kerk een Kardinaal voor Eliasar.
7568
(213)
Compromis van Zephyra. Het vorstendom Hargast geeft Xevale en Kriste een zetel in de Landsraad en valt daarmee uiteen. Het schenkt de havenstad Veniza en ommelanden aan de Kerk.
7568-7572
(213-217)
Eerste Khekanthrische Oorlog. Eindigt met de verovering van Alcazandri door Khekand.
7571
(216)
Herindeling Landsraad door de Kritieke Opstand geleid door de Prins van Nine en de Hertog van Lakir. Indri valt uiteen in Negenada, Phizule, Ringale en Lakir. Katile valt uiteen in Olmane, Nine en Balurn met de nieuwe kerklanden Calmemuni en Sardon. Nike valt uiteen in Bandrime, Mistride en Tikudarn met de nieuwe kerklanden Kaigina en Kibon. Kandaule val uiteen in Teiaton en Inorome.
7582
(227)
De graafschappen krijgen stemrecht in de Landsraad.
7584-7593
(229-238)
Ingde-Oorlog. Epis Azuli valt het bergkoninkrijk binnen en verovert in het eerste jaar de hoofdstad en de valleien en vernietigt het koningshuis. Rebellieverzet volgt echter die 9 jaar duurt. Ingde krijgt tot dan een protectoraatsstatus en wordt dan een Hertogdom met een zetel in de Landsraad. Het zuiden wordt het kerkland Ulpe; een deel daarvan wordt aan Túne gegeven.
7604-7614
(249-259)
Tweede Khekanthrische Oorlog. De Azulische poging om Noord-Alcazandri te veroveren mislukt.
7628-7629
(273-274)
Eerste Ingde Opstand.
7629-7639
(274-284)
Derde Khekanthrische Oorlog. Vanwege de Khekanthrische aanstichting van de Ingde Opstand valt Epis Azuli Khekand binnen. Eindigt met de bezetting van Noord-Alcazandri.
7643-7646
(288-291)
Tweede Ingde Opstand.
7657-7666
(302-311)
Derde Ingde Opstand.
7660-7667
(305-312)
Vierde Khekanthrische Oorlog. Khekand gebruikt de Derde Ingde Opstand om Noord-Alcazandri te heroveren.
7662
(307)
Landvoogd Kyras Achemedon Quirini voert het Azulische Huis waarin afgevaardigden uit alle bondslanden deel kunnen nemen aan de regering. De landvoogd zal zijn ministers nu zelf selecteren uit de afgevaardigden in plaats van dat ze door de Landsraad benoemd worden.
7677-7725
(322-370)
Vijfde Khekanthrische Oorlog. De Prins van Alcazandri begint eigenhandig een aanval op Noord-Alcazandri met ondersteuning van verschillende bevriende Azulische edelen. Epis Azuli houdt zich officieel buiten de strijd. Desondanks bereikt de Prins een overwinning en Noord-Alcazandri wordt weer Azulisch.
7681-7692
(326-337)
Eerste bezetting van Cappicië onder de Landvoogdij. Het krijgt de status van protectoraat.
7693-7695
(338-340)
Vierde Ingde Opstand.
7710-7785
(355-430)
Tweede bezetting van Cappicië onder de Landvoogdij, nu als bondsland. De Landsraad verheft een Prins.
7721-7729
(366-374)
De Trinquilliun Crisis. Het oude prinselijke geslacht van het Prins-Bisdom Trinquilliun sterft uit. Trinquilliun was tot dan via de Prins een autonome vazal van het Imperium Laudanum, maar via de Bisschop vazal van de Kerk van Ba in Epis Azuli. Het wegvallen van de Prins doet de adel de Kerk verzoeken om een nieuwe bisschop te benoemen, maar zij verzet zich tegen de benoeming van een nieuwe Prins door het Imperium Laudanum omdat de Prins op de eerste plaats bisschop was. De Kerk handelt snel en de nieuwe bisschop doet Trinquilliun prompt toetreden tot het Vijfde Rijk. Spanningen met Laudanum volgen, maar deze worden in 7729 in het voordeel van Epis Azuli beslecht.
7725-7805
(370-450)
Het derde prinsdom Alcazandri. Het treedt in 7728 toe tot Epis Azuli.
7741
(368)
Landvoogd Titon II Karime Lepun hervormt het Azulische Huis. Hij stelt regels in voor de afgevaardigden en verdeelt alle bondslanden in districten gebaseerd op bevolkingsaantal opdat er zo uit alle delen van Epis Azuli een volksvertegenwoordiger is. De landvoogd moet nu ook gekozen worden uit een van de afgevaardigden.
7799-7805
(444-450)
Zesde Khekanthrische Oorlog. Wanbestuur door de Prins van Alcazandri leidt tot een lokale opstand die gesteund wordt door Khekand. Vanwege de Grote Laudoonse Oorlog in het westen weigert de regering van Epis Azuli Alcazandri volledig te steunen, aangezien het deels interne problemen betreft. Uiteindelijk verovert Khekand Alcazandri.
7806
(451)
De machtsgreep van Milan en de afscheiding van Milantica van het Imperium Laudanum is voor het oostelijke domein Kífre reden om aansluiting te zoeken bij Epis Azuli. De heersende familie wil niet door een Espaan overheerst worden. De tweetaligheid van de bewoners en het geloof in Ba versterkt dit. De Landsraad verheft Kífre tot graafschap en Kífre wordt een nieuw bondsland van Epis Azuli. De Kerk benoemt een speciale bisschop voor Kífre alleen.
7840-7884
(485-529)
Carcassische bezetting van Cappicië.
7842
(487)
Landvoogdes Zaha Chuluthi Hereze voert verdere hervormingen door in het Azulische Huis. Het Azulische Huis kan nu ook de landvoogd afzetten bij 2/3 meerderheid en wetten voorstellen aan de landvoogd. Een periode van politieke instabiliteit volgt in het gevecht om terugdraaiing of verdergaande hervormingen.
7862-7863
(507-508)
Zevende Khekanthrische Oorlog. Kortstondige poging van de Prins van Alcazandri zijn domein te heroveren, maar de lokale bevolking is hier niet van gediend en hij wordt vermoord door een boer.
7874
(519)
De Landsraad buigt voor het Azulische Huis en de landsvoogd dankzij de rebellie van een groot aantal lagere edelen. Landvoogd Vitalis I Gisellon Baziri vergroot de macht van het Azulische Huis en verplicht de bondslanden om een bepaalde mate van democratisch gekozen afgevaardigden na te volgen.
7921-7935
(566-580)
Derde bezetting van Cappicië onder de Landvoogdij. Het wordt wederom tot bondsland gemaakt en er wordt weer een Prins verheven door de Landsraad.
7933-7934
(578-579)
Achtse Khekanthrische Oorlog. Een laatste poging van de Prins van Alcazandri om zijn domein te heroveren. Epis Azuli houdt zich officieel buiten het conflict.
7938
(583)
Epis Azuli sluit een verdrag met Khekand over Noord-Alcazandri. Khekand waarborgt de rechten van de andersdenkenden; Epis Azuli zal zich inzetten om toekomstige militaire activiteiten in de kiem te smoren.
7976
(621)
Epis Azuli vormt met Yüfong en Histeria de Economische Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS).
7993-7994
(638-639)
Nimandische Oorlog tegen Dardania en Laudania.
7999-
(644-)
Campagne tegen de Woeste Horde in Marar.
8001
(646)
Epis Azuli vormt met Yüfong en Sevosetia de Wereld-Economische Bond (WEB) na het uiteenvallen van Histeria.

Menu

Get Firefox!
Deze site kan het best bekeken worden in Mozilla Firefox

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!